Sunday, September 7, 2008

Fitting Room

Nonsense daw ang sinulat ko, parinig ng babaeng bantay.
Kung nonsense pala ang sinulat ko, e di sana sinabi niya kung pa'no ko dapat isulat.

Wala, wala akong natatandaang kinayaskas na ganuong komento sa papel ng estudyante. Wala, wala akong maaninag na mukha't pangalan, sa dami ng mga mukha't pangalan na seme-semestre'y linalagda sa listahan ng mga kakakusapin ko't halinhinang tuturua't lilinlangin, lilinangi't duduruin
Dudurugin ng di sinasadya, hihimasin nang wala sa sariling wisyo.
Nasa loob ako ng kuwartel, at kasalukuyang nakikipagtitigan sa sarili.
Natakpan na ng ginantsilyong blusa ang katawan. Talikod, harap. Sideview. Wala namang nagbago -- ako pa rin. Nang masiyahan sa dati pang itsurang nakasuot ng bago,
Hinila ko ang laylayan ng ginantsilyong blusa. Hinahanap ang bakas ng kamay sa lumikha nito, ngunit makina ang sumagot sa pag-urirat. "Beauty" ang brand, ang ngalan ng humabi. Nauto ako sa pinangakong illusyon, para bang malulusaw ang mga gitla't bilbil sa pagsuot nito. Kaya nga siguro hit ang Blusang Itim, namina nito ang isang malalim na pantasya.
Muli, narinig ko ang anasan ng mga saleslady. Nasaan daw 'yung isang nagsukat ng "Shapes". 'Yung nagsukat, kanina pa lumabas, gusto kong isigaw. Pero may mangyayari pa kaya sa aking abiso, pagka't tiyak na nakababa na 'yun ng escalator, nakalabas na sa bunganga ng mall na ito.
Sino pa ba ang mag-aabalang magbabala sa mga itik na kakatayin mamaya?
May makakaltasan, 'yan ang tiyak. Dinig sa loob ng kuwartel ang mga hanger na umiiyak, nadudupilas sa bakal na tubing. Nagngingitngit ang mga liniligpit na plastik, paroo't parito ang mga takong. Naipit ang zipper sa tagiliran ng blusa ko. Sinisikap kong itaas iyon, habang inaapuhap sa diwa kung may pangalan at mukha ang rehistro ng nonsense.
Kung nasaan na rin kaya ang dalagitang nakadilaw na nagsukat at pumuslit ng blusang mamahalin? May date siguro, pero walang maipambiling porma. O baka naman mag-aapply ng trabaho? Na pagkatapos magmake up at magsuot ng stockings, palda at takong sa jeep, gugulantangin lang ng katahimikan sa applikasyon. At mauuwi sa pagiging tagabantay ng mga sukatan ng saplot.
Ayaw tumaas ng zipper -- lalabas pa yata akong bukas ang blusa't nasisilip ang bilbil. May naibulalas siguro ako't kinatok ako sa loob. Pasok si Ms. Nonsense at inayudahan ako sa pagzip ng blusa. Ziiiiip! Buntung-hininga ng mga pinalaya sa pagkukubli, buntung-hininga ng mga nakapagsukat at nakuntento, sa ngayon, sa bagong biling bersiyon ng sarili. Salamat miss, sabi ko, at hindi na siya kumibo. Tumalikod na lang at nawala, sa gubat ng mga hanger at damit.

37 comments:

Anonymous said...

If you can not be kind, at least have the decency to be vague.............................................

Anonymous said...

成功等於目前,其他都是這句話的註解。........................................

pass said...

睇完之後覺得有d頓悟..感謝分享..........................

Anonymous said...

請繼續發表好文!加油加油加油! ........................................

Anonymous said...

與其爭取不可能得到的東西,不如善自珍惜運用自己所擁有的........................................

Anonymous said...

得意人,聽腳步聲就知道。......................................................

Anonymous said...

I love readding, and thanks for your artical. ........................................

Anonymous said...

責人之心責己,恕己之心恕人。........................................

伯函 said...

Custom makes all things easy~~加油哦.............................................

Anonymous said...

人生是故事的創造與遺忘。..................................................

Anonymous said...

找一個懂妳的人也期許自己做一個人懂別人的人..................................................

冠宛君中 said...

Well done!............................................................

chrry said...

金銀愈加磨鍊,愈加光亮,人生愈加考驗,生命愈加光輝。 ............................................................

Anonymous said...

向著星球長驅直進的人,反比踟躕在峽路上的人,更容易達到目的。..................................................................

Anonymous said...

人不能像動物一樣活著,而應該追求知識和美德.................................................................

Anonymous said...

知識可以傳授,智慧卻不行。每個人必須成為他自己。......................................................................

Anonymous said...

成熟,就是有能力適應生活中的模糊。.................................................................

Anonymous said...

Hello~安安唷~很高興見到你哦!!............................................................

Anonymous said...

人有兩眼一舌,是為了觀察倍於說話的緣故。............................................................

Anonymous said...

來打聲招呼-大家好!!!..................................................................

Anonymous said...

不願彎腰撿拾一根針的人,永遠不值得一塊錢。..................................................

Anonymous said...

No one knows the weight of anothers burden. ..................................................

Anonymous said...

最美好的東西是看不到、摸不到的,但可以用心感覺。.......................................................

Anonymous said...

聰明人之所以不會成功,是因為他們缺乏了堅忍的毅力。..................................................

Anonymous said...

你的努力我們都看見了--支持你...............................................................

Anonymous said...

You may be only one person in the world, but you may also be the world to one person.............................................................

Anonymous said...

Tks for your kindly sharing.( >з<)............................................................

Anonymous said...

好的開始並不代表會成功,壞的開始並不代表是失敗............................................................

Anonymous said...

Make yourself necessary to someone..................................................................

Anonymous said...

你不能改變容貌~~但你可以展現笑容.................................................................

Anonymous said...

人生匆匆-把握當下,支持鼓勵~事事如意~..................................................

Anonymous said...

唯有用熱情、用智慧去觀察事物,這事物才會把他的秘密,洩漏給我們......................................................................

Anonymous said...

死亡是悲哀的,但活得不快樂更悲哀。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

孫邦柔 said...

生命所經歷的折磨愈多,其所產生的奮鬥力愈大。................. ................................................

Anonymous said...

文章雖然普通,但意義卻很大~~^^~~ ..................................................

王辛江淑萍康 said...

喜歡你的部落格,留言請您繼續加油............................................................

Anonymous said...

走召糸及言贊白勺口拉............................................................